Skeletterad Part Protes

Vi använder endast den renaste formen av koboltkromlegeringar.
Vi kan även framställa skeletterade part proteser med flexibla klamrar för dem som önskar det.